2016. 01. 15.

Barátainak egy csoportja 2016. január 14-én a Spinoza Színházban emlékezett meg Andrassew Iván halálának első évfordulójáról. (Az estről például a Népszava így tudósított.)

Az Iván életművének gondozására létrejött civil társaság ez alkalommal adta át a "Ki volt Andrassew Iván?" pályázat díjait is. Az alább is olvasható pályázati kiírásra majd' húsz mű érkezett.
Ezt elsőre elegendőnek és szívet melengetőnek, de a munka befejezéséhez kevésnek ítélte a társaság, így egyelőre fennmarad, s szándéka szerint majd még hallat magáról.

A zsűri a szívének legkedvesebb pályaművekből egy kötetet is megjelentetett az estre. A hagyományos, könyvszagú könyvbe csak a kedvenc riportfilmje "nem fért bele", az a Youtube-ra lapozva érhető el.

A könyvből hoztunk ide is egy szabadon letölthető verziót, olvassák, szeressék, terjesszék!

IvanBorito.jpg (55370 Byte)

Letöltés (.pdf, 1,1 MB)


előzmény, 2015. 09. 30.Ki volt Andrassew Iván?

pályázati kiírás

Az Andrassew Iván életművének gondozására létrejött civil társaság (tagjai: Bleuer István, Danó Anna, Gyárfás Tamás, Horváth István, Katona József, Karácsony Ágnes, Nagy N. Péter, Róna Péter, Sárközy Tamás, Tamás Ervin, Várkonyi Tibor) „Ki volt Andrassew Iván?” elnevezéssel  pályázatot írnak ki összesen 1 millió forint értékben. A díjnyertes pályázatok díjának kifizetésére a civil társaság tagjai egyetemlegesen felelősséget vállalnak.

Andrassew Iván író, költő, újságíró, polgárjogi aktivista ... életműve 2015. január 14-én lezárult. Pályának utolsó húsz éve kiemelkedő internetes aktivitása révén különösen jól dokumentált. Ennek ellenére, és éppen szerteágazó tevékenysége miatt, számos válasz adható arra a kérdésre, hogy a maga után hagyott kulturális nyomokból milyen emberi-szakmai karakter rekonstruálható.
A pályázók feladata az, hogy a rendelkezésre álló, illetve felkutatható források – történeti adatok, publikációk, kortársi visszaemlékezések – felhasználásával adjanak személyes választ a pályázat címében foglalt kérdésre. (Emlékeztetők: andrassew.hu,   wikipedia.org, facebook.com)
A pályamunkák formája tetszőleges: lehet weblap, film, színdarab, riport – azzal a feltétellel, hogy a pályamű legyen az interneten is bemutatható, közreadható.

1.    A pályázó Andrassew Iván munkásságának bármely területét bemutathatja (költészet, újságírási tevékenység, polgári aktivista tevékenység, stb.), a tanulmány személyes élményeket is tartalmazhat.

2.    A pályázaton bárki részt vehet. A digitalizált pályaművet (vagy annak elektronikus elérhetőségét) a civil társaság honlapján megadott e-mail címre (kivoltandrassewivan@gmail.com) kell benyújtani 2015. december 1-jéig. (A honlap a www.csomopont.hu/andrassew címen elérhető.)

3.    A pályaműveket a társaság tagjai többségi döntéssel bírálják el.

4.    A civil társaság a pályaművek díjazására egy első, egy második és egy harmadik díjat tűz ki. Az első díj 500.000, a második 300.000, a harmadik 200.000 forint.

5.    A társaság fenntartja a jogot, hogy egyes díjakat ne adjon ki, illetve az 1 millió forintos költségkereten belül több azonos díjat adjon ki (pl., hogy ne adja ki az első díjat és annak pénzösszegéből több második, illetve harmadik díjat hozzon létre). A társaság jogosult továbbá arra, hogy nem megfelelő színvonalú pályázatok esetén a pályázatot legkésőbb 2016. január 10-ig érvénytelennek nyilvánítsa. Ezt a döntést a társaság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.

6.    A pályázat eredményhirdetésére 2016. január 14-én, Andrassew Iván halálának évfordulóján kerül sor. A társaság ügyvitelre feljogosított tagja, Horváth István a társaság e célra létrehozott bankszámlájáról a nyertes pályázóknak a díj összegét eredményhirdetéskor, de legkésőbb 2016. január 31-ig kifizeti.

7.    A pályázatra benyújtott művek szerzői joga a pályázót illeti, aki jogosult tanulmányát bármilyen más formában is közzétenni. A pályázó azonban feljogosítja a pályázatot kiíró civil társaságot, hogy gyűjteményes műben (pl. tanulmánykötet) a pályázó tanulmányát ingyenesen megjelentethesse abban az esetben is, ha a pályázat nem nyer.

8.    A pályázatra egyébként a Polgári Törvénykönyv díjkitűzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2015. szeptember 30.


Mi járhatott a kiírók fejében? Kiszűrtünk néhány foszlányt.

 

 

Ha elakad, itt kérhet segítséget: katona@csomopont.hu