ANTIKVÁRIUM

irodalom | társadalom és -tudomány | technika és természettudomány | egyéb | folyóiratok

társadalom és -tudomány

politika, történelem

 

Kecskés János: "Vezéráldozatok" vagyis mit tesznek a kiskirályok pánikban?

A10123

(a magyar hadseregről) - Tornado Damenija Kft., 1990

ár:

500

Dlusztus Imre: Vízlépcsőd

A10122

"Bősi ülésszak", Szeged Novum Kft., 1989"

ár:

400

Mezei András: Magyar kocka avagy Még mindig ilyen gazdagok vagyunk?

A10120

"Hogyan lehet tönkremenni egy világsikerben?" - Magvető Könyvkiadó, 1984

ár:

500

Tonhauser László: Nem kérek bocsánatot

A10119

Totem Kiadó, 1999

ár:

700

Hargitai Károly: Az apokalipszis űrhajói?

A10118

"A közeli, lehetséges jövők forgatókönyvei", úgymint: Hirtelen robbanás / Lassú rohadás, teljes pusztulás / Az ufonauták világméretű beavatkozása / A tudat és az erkölcs diadala - Total Kft. Atlantisz Kiadó, 1990

ár:

600

Társadalmi átalakulások 1992-1994

A10117

Magyar Háztartási Panel Műhelytanulmányok 5., Jelentés a magyar Háztartási Panel III. hullámának eredményeiről, szerk: Tóth István György, 154 oldal, Budapest, 1994. december

ár:

300

Tatabánya Megyei Jogú Város - Mérleg - az önkormányzat négy éve

A10116

"a Tatabányai Közlöny melléklete", összefoglaló a város életéről és állapotáról 1990-94, 150 oldal, felelős kiadó: Bencsik János polgármester, Tatabánya, évszám nélkül (1994)

ár:

500

A főváros 120 éve 1873-1993

A10115

A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának statisztikai összefoglalója, 160 oldal, KSH, Budapest, 1995

ár:

900

Pálfi G. István: Jó hazát teremteni

A10113

Válogatás a szerző 1984 márciusa és 1987 novembere között a Magyar Ifjúságban megjelent írásaiból, 226 oldal, Magyar Ifjúság, évszám nélkül (1998 ?)

ár:

600

A felszabadult Budapest tizenöt éve 1945-1959

A10112

a Központi Statisztikai Hivatal Budapesti Városi Igazgatóságának összefoglalója, 160 oldal, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959

ár:

600

Lel-Tár I-II.

A10108

"Új társadalmi szervezetek katalógusa", 104 + 212 oldal, Budapest,  Pszichoteam, 1988 / Tudósítások Kft., 1989

ár:

300

A világ helyzete 1995

A10106

A Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról, 238 oldal, Föld Napja Alapítvány, Budapest (1995 ?)

ár:

700

"Gyerek-csomag"

A10105

Jelentés a magyar gyerekek helyzetéről 1990
Jelentés a magyar gyerekek helyzetéről 1991
Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon 1993
(mindhárom kötet kiadója a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma)

ár:

600

III. Országos Környezetvédelmi Konferencia (Gyula, 1984. IX. 28.)

A10101

szerkesztett jegyzőkönyv, 160 oldal, HNF, 1984

ár:

200

Lukács Tibor: Feljegyzések az élők házáról

A10100

(bűnözés, büntetőjog, börtönvilág), 296 oldal, Gondolat, 1979

ár:

200

Halák László: Híd / Pod

A10099

"a viselkedésről cigány és nem cigány fiataloknak; örökérvényű erkölcsi követelmények" - 64 oldal, tűzött, puha fedelű, cigány és magyar nyelvű, Zoril Alapítvány, Budapest, 1997

ár:

150

Varga László: Pató Pálok vagy sztahanovisták?

A10096

Gyorsuló Idő sorozat, Magvető, 1984 

ár:

250

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága

A10091

második, változatlan kiadás, (neveléstudomány és társadalmi gyakorlat - sorozat 4.) Akadémia, 1984 (a külső papírborítón egy cca. 6 centis szakadás)

ár:

450

Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon

A10090

(szerzők: Andorka Rudolf és társai) 194 oldal, Kossuth, 1986

ár:

600

Adócsomag
(csak gyűjtőknek! ;-)

A10085

Adó és (részben) tb-jogszabályok a '88-as adóreformtól:
- az 1988 január 1.-én életbelépő adójogszabályok (Magyar Közlöny különszám)
- Adójogszabályok '91 (HVG különszám)
- Adójogszabályok '92 (Magyar Hírlap melléklet)
- Adójogszabályok '93 ( Adó Kódex)
- Adójogszabályok '94 ( Adó Kódex)
- Adójogszabályok '95 (HVG különszám)
- Adójogszabályok '96 (HVG különszám)
- Adójogszabályok '97 (HVG különszám)
- Társadalombiztosítás '96 (HVG különszám)
- Társadalombiztosítás '97 (HVG különszám)
- Társadalombiztosítás '98 (HVG különszám)

ár:

1500

Kábítószerek, drogok, narkotikumok (egy álomvilág bűvölete)

A10079

A KISZ XI., kerületi bizottsága érdek- és ifjúságvédelmi munkabizottságának jelentése (egy kereken kétezres kutatás zárójelentése, s részletes válaszadatbázisa), Budapest, 1986

ár:

500

Egésszégbiztosítás alulnézetben

A10078

TB Műhely '95 sorozat 10., (egy ötezer család megkérdezésén alapuló kutatás jelentése, szerzők: Bodnár Éva, Dr. Ékes Ildikó), az OEP kiadása, 82 oldal

ár:

500

A hetilapok olvasói

A10075

Szonga Ipsos, 1991 július, 66 oldal

ár:

300

Hablicsek László: Magyarország népességének előreszámítása, 1993-2020

A10074

Demográfiai Tájékoztató Füzetek 14., KSH, 1993

ár:

500

Fekete János: Alkoholizmus-fertőzöttség Magyarországon

A10073

Vázlat az országgyűlési képviselők tájékoztatására, készült az Országos Alkohológiai Intézet és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet közreműködésével; A "Józan nép" különszáma, 1992. december, 70 oldal

ár:

600

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmánya

A10072

Országos Béketanács, 1988, 70 oldal
(a '75-ös "Helsinki-értekezletről" van szó)

ár:

200

Vas Megye Tanácsa hosszú távú terület- és településfejlesztési koncepciója

A10070

1986, 62 oldal

ár:

200

Magyarország - Szerkezetváltás és tartós növekedés

A10069

Világbank Országtanulmányok, 1995, Világbank, Washington, 184 oldal

ár:

1800

Drogproblémák megelőzése

A10065d

tanulmánykötet, 160 o., KISZ KB, 1987

ár:

600

Tanulmányok a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről...

A10064d

és "...elképzelések a tovább fejlesztés lehetőségeiről", 145 oldal, kézirat, Fővárosi Önkormányzat,1992

ár:

200

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből 37.

A10063d

kézirat,  Fővárosi Tanács VB, 1985

ár:

300

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből 28., 29.

A10062d

kézirat, Fővárosi Tanács VB, 1982

ár:

300/db

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből 45., 46.

A10061d

kézirat, Fővárosi Tanács VB, 1983

ár:

300/db

Velkey László: Gyermekeink gondozása, nevelése

A10060d

670 oldal, Medicina, 1984

ár:

600

Magániskolák almanachja 1993-1994

A10058d

130 oldal, Educatio Kiadó, 1993

ár:

400

Gróf Batthyány Zsigmond: Őseim

A10057d

100 oldal, Batthyány Társaság, 1992

ár:

300

G. Donát Blanka: A tanár-diák kapcsolatokról

A10053d

153 oldal, Tankönyvkiadó, 1977

ár:

300

Törvény és iskola

A10052d

290 oldal, Kiadó: Iskolafejlesztési Alapítvány, 1992

ár:

350

I.Sz.Kon: Az ifjúkor pszichológiája

A10051d

345 oldal, Tankönyvkiadó, 1979

ár:

600

Iskolaelőkészítő kompenzálás

A10050d

220 oldal, Tankönyvkiadó, 1984

ár:

200

Büky Béla: A beszédtanítás pszichológiája

A10049d

156 oldal, Tankönyvkiadó, 1979

ár:

500

Dr.Kassa Katalin - Dr.Szerdahelyi Szabolcs: Válófélben

A10047d

szociográfia, 127 oldal, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1986

ár:

100

Dr. Bágyoni Attila: Üzenet a férfiaknak

A10045d

tanulmány, 165 oldal, Lapkiadó Vállalat, 1985

ár:

200

Szerdahelyi Szabolcs: Szex-tusa

A10043d

115 oldal, Szerdahely Szabolcs, 1985

ár:

100

Egyenleg - Képtelen történet

A10040d

a TV-műsor története, 140 oldal, Belvárosi Könyvkiadó, 1993

ár:

300

Ratzenhofer: A szociológiai megösmerés lényege

A10037

Grill Károly, 1908

ár:

1500

Temming Tivadar: Sexuális élet és a férfivilág

A10036

a szerző a bonni egyetemi klinikák lelkipásztora, kiadta a Mária-kongregáció, 1911 (?)

ár:

700

Miskolczi Miklós: Város lesz, csakazértis...

A10030

Szépirodalmi, 1980, Magyarország felfedezése sorozat

ár:

400

Hernádi Miklós: Válni veszélyes

A10029

Háttér, 1989, Magyarország felfedezése sorozat

ár:

400

Halász Miklós: Suttog a város

A10025

riportkötet szegedi panamákról, Szeged-Novum, 1988

ár:

250

Hermann István: Válságok és változások

A10014

Kozmosz, 1981, Én és a világ sorozat

ár:

150

Száraz György: A kém meg a vadkan

A10008

Magvető, 1985, Gyorsuló Idő sorozat

ár:

100

Laki Mihály: Év végi hajrá az iparban és a külkereskedelemben

A10007

Magvető, 1980, Gyorsuló Idő sorozat

ár:

100

Páskándi Géza: A szabadság színeváltozásai

A10005

Magvető, 1984, Gyorsuló Idő sorozat

ár:

100

Miskolczi Miklós: Hazudni boldog hitves

A10002

Magvető, 1985, Gyorsuló Idő sorozat

ár:

200

 


Ez az Alkalmi Áruház oldala. Gazda: csomópont. Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!